ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

ΠΡΟΟΙΜΙO 1.1.

 Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας Spanidis-Shoes.gr (στη συνέχεια: «Ιστοσελίδα»), υπό τους οποίους και μόνο μπορεί να γίνει χρήση αυτής από τους χρήστες. Η ιστοσελίδα είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων (είδη υπόδησης), το οποίο δημιουργήθηκε και ανήκει στην εταιρία  «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Καρόλου Ντηλ 25, ΤΚ 54623, ΑΦΜ 081135507, Δ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης (Αριθμός ΓΕΜΗ: 41830106000), Τηλ. Επικοινωνίας +302310 261067/ +302310 263151, email:[email protected].

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών της ιστοσελίδας, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.2.

 Με την είσοδο του επισκέπτη/χρήστη στο διαδικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται τους όρους αυτούς και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύεται ρητώς η χρήση της ιστοσελίδας.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.3.

 Η εταιρία δύναται να τροποποιεί, να προσθέτει ή/και να αφαιρεί, ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης, καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τις ως άνω αναφερόμενες τροποποιήσεις λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 1.4.

 Η Ιστοσελίδα και το συνολικό περιεχόμενό της (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα προϊόντων, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, κείμενα, αρχεία ήχου ή/και εικόνας), αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, είτε της ίδιας της εταιρίας, είτε τρίτων συνεργαζομένων καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτήν. Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από την αντίστοιχη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Απαγορεύεται η με κάθε τρόπο εκμετάλλευση έστω και μέρους του περιεχομένου, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, με ή χωρίς αντάλλαγμα. Επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για αυστηρά προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν θα θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων. 

 

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ/ ΜΕΛΩΝ 1.5.

 Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση αυτού και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών. Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο επισκέπτης/χρήστης απαγορεύεται να:
α) χρησιμοποιεί τον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να επισύρουν αστικές ή ποινικές κυρώσεις,
β) να αποστέλλει ή να εκπέμπει μέσω της ιστοσελίδας παράνομο ή προσβλητικό υλικό,
γ) να παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.
δ) να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του παρόντος δικτυακού τόπου και των χρηστών/ επισκεπτών του ή να προκαλεί τεχνική βλάβη στο δικτυακό τόπο ή τα συστήματα που μεταδίδουν το δικτυακό τόπο στους επισκέπτες/χρήστες.

Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό περιεχόμενο στην ιστοσελίδα που προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα στη διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους, ο οποίος παραβιάζει τους παρόντες όρους. Η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για τις ως άνω ενδεικτικά περιγραφόμενες πράξεις, οι οποίες προέρχονται από τρίτους, οι οποίοι ευθύνονται για κάθε ζημία που προκύπτει από τις εν λόγω πράξεις και αναλαμβάνουν οποιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1.6.

 Η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή τεχνικά προσπάθεια, ώστε να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας ελέγχοντας, συνεχώς, το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και προβαίνοντας σε τακτικές ενημερώσεις και επικαιροποιήσεις του. Σε καμία, όμως, περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί οτιδήποτε, για το οποίο μεσολαβεί ή απαιτείται η συμβολή ή σύμπραξη τρίτων, ενώ δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, ειδικότερα σε αρχεία δεδομένων, σε μηχανήματα ή λογισμικό του χρήστη, που προκύπτει από μία τέτοια ενέργεια. Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα ιστοσελίδα σε άλλα sites ή και συνδέσμους (links), γίνεται για τη διευκόλυνσή σας και η εταιρία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τα προϊόντα, ή τις οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχονται από τα sites αυτά.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 2.1.

 Εφόσον ο επισκέπτης /χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του site συμφωνεί να:
α) παρέχει αληθείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται και
β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.
Λογαριασμοί με ελλιπή ή ψεύτικα στοιχεία θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Κάθε μέλος αναλαμβάνει να κάνει αυστηρά προσωπική χρήση των στοιχείων του λογαριασμού του και να ενημερώνει άμεσα το site για τυχόν χρήση του λογαριασμού του από τρίτους από την οποία προκλήθηκε παραβίαση των περιγραφομένων όρων χρήσης.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 2.2.

 Η εταιρία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.» είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη της ιστοσελίδας. Για τον τρόπο που η εταιρία συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά εδώ την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και εδώ την Πολιτική Cookies της παρούσας ιστοσελίδας.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 3.1.

 Τα προς πώληση προϊόντα, οι τιμές, τα χαρακτηριστικά και η διαθεσιμότητά τους βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Spanidis-Shoes.gr. Οι τιμές των προϊόντων που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας περιλαμβάνουν και το ΦΠΑ (24%). Εφόσον έχετε οποιαδήποτε απορία για τα χαρακτηριστικά, την τιμή ή τη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος, θα σας συνιστούσαμε πριν την οποιαδήποτε ολοκλήρωση αγοράς σας, να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email ή/και τηλεφώνου. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμο, τότε η εταιρία θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω email ή/και τηλεφώνου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να σας ενημερώσει για το πότε πιθανολογείται η παράδοσή του. Εάν ο πελάτης θεωρεί ότι το χρονικό διάστημα παραλαβής του προϊόντος δεν τον ικανοποιεί, δύναται να ακυρώσει την παραγγελία του εν λόγω προϊόντος, ενώ η τυχόν λοιπή παραγγελία του μπορεί να εκτελείται κανονικά.

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 3.2.

 Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο από την Υπουργική Απόφαση 5338/2018 (ΦΕΚ Β’ 40/17.01.2018), τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΦΕΚ Β’ 969/22.03.2017), τον οποίο μπορείτε να διαβάσετε εξ’ ολοκλήρου κάνοντας κλικ εδώ και τη λοιπή ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Δυνατότητα έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop υφίσταται εφόσον πληρούνται οι διατάξεις περί δικαιοπρακτικής ικανότητας του Ελληνικού Δικαίου, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Παραγγελίες για νομικά πρόσωπα μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από τους νόμιμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων. Η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 3.3.

 Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο πελάτης θα λάβει άμεσα από το Spanidis-Shoes.gr μέσω email αποδεικτικό παραλαβής του αιτήματός του, την επιβεβαίωση και τον αριθμό της παραγγελίας.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3.4.
Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Πληρωμή μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners και Discover.
Ασφάλεια συναλλαγών:
Η εταιρεία Spanidis Shoes, που λειτουργεί από το 1969 στη Θεσσαλονίκη, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών στο ηλεκτρονικό της κατάστημα.
Η χρήση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας για τις αγορές σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα Spanidis-Shoes.gr προστατεύεται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας με ψηφιακή πιστοποίηση από αξιόπιστους φορείς για την ασφάλεια συναλλαγών μέσω του internet, σε παγκόσμια κλίμακα.
Μόλις ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την καταχώρηση της παραγγελίας θα μεταφερθείτε αυτόματα στον ασφαλή διαδικτυακό τόπο της συνεργαζόμενης τράπεζας.
Για να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα, θα σας ζητηθεί να συμπληρώστε στη σχετική φόρμα το ακριβές όνομα κατόχου, τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας, καθώς και τον τριψήφιο αριθμό (CVV) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας. Ο έλεγχος και η πληρωμή γίνεται άμεσα μέσω της συνεργαζόμενης τράπεζας.
Σε κάθε περίπτωση αγοράς, ο αγοραστής θα πρέπει να είναι και ο κάτοχος της κάρτας που χρησιμοποιείται για την εκάστοτε συναλλαγή.

Β. ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Ο πελάτης πληρώνει με την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο του, τον υπάλληλο της ταχυμεταφορικής εταιρείας.
Η δυνατότητα της αντικαταβολής ισχύει μόνο για παραδόσεις εντός Ελλάδος και είναι δωρεάν.

Γ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ή ΠΛΗΡΩΜH IRIS

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (απευθείας ή μέσω IRIS).
– Στις πληρωμές μέσω κατάθεσης, η αποστολή της παραγγελίας γίνεται μόνο εφόσον το έμβασμα γίνει με έξοδα αποστολέα (“OUR”, όχι “SHA”) και εφόσον στην αιτιολογία της κατάθεσης καταχωρηθεί ο αριθμός της παραγγελίας στην οποία αφορά καθώς και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση.
– Επίσης, μπορείτε να κάνετε τη μεταφορά του ποσού μέσω των τραπεζικών πληρωμών IRIS (προς τον ΑΦΜ: 081135507). Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν τραπεζικά έξοδα.
Στην περίπτωση αυτή, η παραγγελία παραμένει σε κατάσταση “αναμονής” μετά την καταχώρησή της, έως ότου επιβεβαιωθεί από εμάς η κατάθεση του ποσού στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό.
Εφόσον δεν επιβεβαιωθεί η κατάθεση εντός δύο εργάσιμων ημερών, η παραγγελία θα ακυρωθεί.
ALPHA BANK
Αριθ. Λογ/σμού: 405-00-2002-003558
ΑΦΜ: 081135507
IBAN: GR88 0140 4050 4050 0200 2003 558
BIC: CRBAGRAAXXX
Δικαιούχος: ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞ. & ΥΙΟΣ ΟΕ

 

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 3.5.

Κύρια φροντίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος Spanidis-Shoes.gr αποτελεί η άρτια και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του. Σκοπός και στόχος μας, είναι να παρέχουμε τα ποιοτικότερα προϊόντα της αγοράς, στις ανταγωνιστικότερες τιμές και με τους ταχύτερους χρόνους παράδοσης.

Αποστολές εντός Ελλάδας

Τα προϊόντα που παραγγείλατε αποστέλλονται στην διεύθυνση που μας έχετε ορίσει, μέσω των εταιρειών ταχυμεταφορών ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ, EASY MAIL.

Όλες οι αποστολές σε προορισμούς εντός Ελλάδας (εκτός Βόρειου & Νότιου Αιγαίου) για παραγγελίες που η συνολική τους αξία υπερβαίνει τα € 50,00 πραγματοποιούνται χωρίς έξοδα αποστολής, ανεξαρτήτως της ποσότητας της παραγγελίας σας. Η χρέωση για παραγγελίες συνολικής αξίας μικρότερης των 50,00€ είναι € 5,00 ανά αποστολή.
Οι αποστολές σε προορισμούς προς Βόρειο ή Νότιο Αιγαίο για παραγγελίες που η συνολική τους αξία υπερβαίνει τα € 50,00 η χρέωση είναι € 2,00 ανά αποστολή, ανεξαρτήτως της ποσότητας της παραγγελίας σας. Η χρέωση για παραγγελίες συνολικής αξίας μικρότερης των € 50,00 είναι € 5,00 ανά αποστολή.
Για τις περιοχές ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ του δικτύου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ (δυσπρόσιτες περιοχές) η χρέωση διαμορφώνεται στα € 4,00 ανά αποστολή, για παραγγελίες που η συνολική τους αξία υπερβαίνει τα € 50,00, ενώ για παραγγελίες συνολικής αξίας μικρότερης των € 50,00 είναι € 8,00 ανά αποστολή

Οι παραγγελίες αποστέλλονται από την εταιρεία μας αυθημερόν, εφόσον έχουν καταχωρηθεί έως τις 16:00 εργάσιμης ημέρας και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη διαθεσιμότητα ή άλλη αιτία καθυστέρησης (πχ. αναμονή τραπεζικής μεταφοράς ή ανάγκη ταυτοποίησης των στοιχείων του πελάτη λόγω χρήσης αμφίβολης γνησιότητας πιστωτικής κάρτας).

Ο χρόνος παράδοσης των παραγγελιών εντός Ελλάδας εξαρτάται από την εταιρεία ταχυμεταφορών και είναι συνήθως 1-2 εργάσιμες ημέρες

Κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων προσφορών – εκπτώσεων, πιθανόν να υπάρχουν έξοδα αποστολής, κάτι που σε κάθε περίπτωση, ανακοινώνεται στον ιστότοπό μας.

Σημείωση: Σας ενημερώνουμε ότι την καλοκαιρινή περίοδο από 17/06/24 έως 15/10/24 σε Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Λευκάδα, Μύκονο, Ρόδο, Σαντορίνη, οι αποστολές θα παραδίδονται μόνο από τα κατά τόπους σημεία εξυπηρέτησης της εταιρείας “Γενική Ταχυδρομική”.

Αποστολές εκτός Ελλάδας
– Οι αποστολές στην Κύπρο πραγματοποιούνται:
με ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
με έξοδα αποστολής € 13,00 ανά αποστολή σε 2-4 εργάσιμες.
ή με έξοδα αποστολής € 8,00 ανά αποστολή σε 8-9 εργάσιμες.

– Οι αποστολές στην Βουλγαρία πραγματοποιούνται:
με ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
με έξοδα αποστολής € 8,00 ανά αποστολή σε 1-4 εργάσιμες.

– Οι αποστολές στην Ρουμανία πραγματοποιούνται:
με ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
με έξοδα αποστολής € 12,00 ανά αποστολή σε 3-6 εργάσιμες.

– Οι αποστολές στην Γερμανία πραγματοποιούνται:
με ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
με έξοδα αποστολής € 22,00 ανά αποστολή σε 3-7 εργάσιμες.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ – ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 4.1.

Σε περίπτωση που ο πελάτης θέλει να ακυρώσει την παραγγελία του θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα είτε μέσω email στο [email protected] είτε στο τηλέφωνο 2310263151. Σε αυτές τις περιπτώσεις η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί με την προϋπόθεση ότι ΔΕΝ έχει ξεκινήσει η διαδικασία της αποστολής από την εταιρεία ταχυμεταφορών.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 4.2.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την αρχική ημερομηνία που την παραλάβετε. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει το κόστος επιστροφής των προϊόντων καθώς, το κόστος των εξόδων αποστολής προς εσάς, καθώς και τα έξοδα διαχείρισης.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, μπορείτε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε την ειδική «Φόρμα Υπαναχώρησης» που είναι διαθέσιμη εδώ, ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας στο 2310263151.

Υποχρεούστε να αποστείλετε το προϊόν στην άρτια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος. Επιπλέον, οφείλετε να συμπεριλάβετε την απόδειξη λιανικής πώλησης, ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης υπαναχώρησης που περιέχεται στο «έντυπο επιστροφής».

 

ΛΑΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 4.3.

Μπορείτε να επιστρέψετε προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους στην περίπτωση που έχουμε στείλει προϊόντα διαφορετικά από εκείνα που παραγγείλατε ή σε περίπτωση που τα προϊόντα που παραλάβατε είναι ελαττωματικά.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που παραλάβατε και να ζητήσετε την επιστροφή της αξίας που κατεβλήθη ή αντικατάστασής τους, σε περίπτωση ελαττώματος σε κάποιο από αυτά, εντός 14 ημερών από την παράδοση των προϊόντων. Η εταιρεία μας θα φέρει την ευθύνη για αποζημίωση σε περίπτωση ελαττώματος, σύμφωνα με την ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, κατά τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

Η επιστροφή των προϊόντων είναι δωρεάν από όλη την Ελλάδα.

 

ΑΛΛΑΓΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 4.4

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους με έτερο προϊόν ή προϊόντα έως του ποσού που κατεβλήθη ή με επιπρόσθετα χρήματα, εφόσον το επιθυμείτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Για αγορές εντός Ελλάδας ο πελάτης επιβαρύνεται με το ελάχιστο συνολικό κόστος των € 8,οο για τα μεταφορικά, ΠΡΟΣ την Spanidis-Shoes.gr, καθώς και για τα μεταφορικά ΑΠΟ την Spanidis-Shoes.gr, των προϊόντων που αλλάχτηκαν-αντικαταστάθηκαν.

Για όλες αυτές τις περιπτώσεις,4.2,4.3,4.4 τα προϊόντα προς αντικατάσταση θα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν από πλευράς του πελάτη, πλήρη και χωρίς ζημία και η συσκευασία τους θα πρέπει να είναι εκείνη που συνήθως συνοδεύει τα προϊόντα και θα πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (Απόδειξη Αγοράς κτλ.).

Πριν από οποιαδήποτε επιστροφή επιβάλλετε πρώτα να συμπληρώσετε την φόρμα «ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», θα σας αποσταλεί ο Αριθμός Έγκρισης Επιστροφής Προϊόντων και στη συνέχεια θα καλέσετε την εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ για να παραλάβει τα προϊόντα και θα δώσετε τον αριθμό που σας έχει σταλεί.
Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] είτε στο τηλέφωνο 2310263151

Η αλλαγή-επιστροφή θα πρέπει να πραγματοποιείται ΜΟΝΟ μέσω της συνεργαζόμενης με εμάς εταιρείας courier ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
Η διεύθυνση αποστολής των επιστρεφόμενων προϊόντων είναι: SPANIDIS SHOES  Καρόλου Ντήλ 25-54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-τηλ. +30 2310261067

Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιείτε αλλαγές και επιστροφές προϊόντων στα φυσικά μας καταστήματα SPANIDIS SHOES  Καρόλου Ντήλ 25-54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, SPANIDIS SHOES  Στεφάνου Τάττη 6-54622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την εταιρία των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

Η εταιρία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, (όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.).

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από το παρόν αρμόδια καθίστανται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Αναφορικά με την δυνατότητα ηλεκτρονικής εναλλακτικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών που έχουν προκύψει από συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων, μπορείτε να ενημερώνεστε εδώ.

 

 

Back to Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!